.


Universitair Ziekenhuis Brussel
personen deze website
E-mailadres: informatie@abvv-uz-brussel.be
De aanvullende pensioenen
Naast het wettelijk pensioen voorziet de wetgeving ook een reglementering
voor aanvullende pensioenen. In het ziekenhuis wordt er een aanvullend pensioen
voorzien door middel van het Pensioenfonds. Onlangs werd er in het Uz nog
een CAO afgesloten rond dit Pensioenfonds. Het reglement van het fonds en
de tekst van de CAO kan U terugvinden op het Intranet van het ziekenhuis.

De BBTK heeft rond de aanvullende pensioenfondsen een brochure uitgegeven
die U hieronder gedeeltelijk of volledig kan downloaden. Daarnaast vindt
U ook de brochure van het ABVV omtrent deze materie hieronder terug.
De verschillende pensioensystemen.pdf
De verschillende pensioensystemen
Het wettelijk pensioen.pdf
Het wettelijk pensioen
Tweede pijler.pdf
De tweede pijler
De nieuwe wet.pdf
De nieuwe wet
Vaststellingen.pdf
Vaststellingen
Bijlagen.pdf
Bijlagen
Woordenlijst.pdf
Woordenlijst
Volledige versie.pdf
De volledige tekst
AANVPENSIOEN ABVV.pdf
De brochure van het ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
Arbeidsreglement_2010.pdf.
doktersattest.pdf.
Wegwijs in het arbeidsreglement.pdf.
Zeer frequent krijgen we vragen omtrent de regelgeving bij zwangerschap. Het is niet altijd evident om
daar onmiddellijk een antwoord op te geven. Om U te helpen hebben we in deze website een brochure
opgenomen van het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling die U hieronder kan downloaden. Deze
brochure telt 64 bladzijden en is zeer volledig.

Een greep uit de inhoud:

        - het moederschapsverlof
        - het vaderschapsverlof
         - de bevallingsrust
        - bekendmaking en bescherming bij zwangerschap
        - bescherming bij adoptie
        - de te analyseren risico’s
        - verbod op nachtarbeid
        - enz. enz.
Moederschapsverlof -zwangerschapsverlof -ouderschapsverlof
doktersattest 2.pdf.

Indien U zich tijdens de diensturen onwel voelt kan U zich steeds
wenden tot de arbeidsgeneesheer. Wanneer de arbeidsgeneesheer U naar huis stuurt dan geldt
die dag als gewettigde afwezigheid. Vanaf de tweede dag echter moet de afwezigheid gedekt zijn door
een attest  van uw huisarts. Opgelet: dit is een regeling die lang geleden in het Comité Preventie tussen de personeelsvertegenwoordigers en de directie werd overeengekomen en die in andere ziekenhuizen niet geldt.
Inderdaad, normaal moet U vanaf de eerste dag een doktersbriefje hebben van de huisarts, zelfs al
stuurt  de arbeidsgeneesheer U naar huis.
Educatief Verlof (november 2010)
Het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling heeft een zeer goede informatieve brochure over dit thema
uitgegeven. U kan deze brochure hieronder downloaden.
Educatief_verlof_november_2010.pdf.
De controlegeneesheer

Wat zijn uw  rechten en plichten indien U bij ziekte de controlegeneesheer over de vloer krijgt? Wat als U zich in het buitenland bevindt en U ziek wordt?

De problematiek van ziekte en de controlegeneesheer is wettelijk gereglementeerd.  Wij bieden U hieromtrent een
verklarende tekst aan die U kan downloaden. Ook in het arbeidsreglement  van het ziekenhuis (zie hierboven) wordt dit probleem behandeld in artikel 9.

Ter informatie: in het ziekenhuis wordt de controlegeneesheer door de personeelsdienst gestuurd enkel wanneer uw diensthoofd daarom gevraagd heeft.
Werk_en_ouderschap.pdf.
Wet controlegeneeskunde.pdf.Elke zwangere werkneemster heeft tegenover haar werkgever een aantal verplichtingen. Hiernaast kan U een tekst downloaden waarin deze verplichtingen op een rijtje worden gezet.Elke zwangere werkneemster heeft tegenover haar werkgever een aantal verplichtingen. Hiernaast kan U een tekst downloaden waarin deze verplichtingen op een rijtje worden gezet.
De verplichtingen van de zwangere vrouw tegenover haar werkgever
Zwangerschap.pdf.
Moet de werkgever loon betalen aan de werknemer die afwezig is tijdens de werkuren omdat hij
een afspraak heeft bij de dokter of een medisch onderzoek moet ondergaan?
U kan hieronder een kort maar uiterst interessant document hieromtrent downloaden dat deze
problematiek behandelt.
doktersbezoek.pdf.
ABVV
ABVV
ABVV
ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
ABVV
ABVV
Wij hebben gemerkt dat in het
ziekenhuis er een grote behoefte is
aan de teksten van de CAO’s
die in het verleden werden
afgesloten voor de ziekenhuissector.
Daarom hebben we de CAO’s voor U
ingescand en publiceren we
ze op onze website
ABVV
Op doktersbezoek tijdens de werkuren