.
De BBTK stelt gratis een boek ter beschikking inzake de rechten van
de bedienden. U kan dit boek hier in zijn totaliteit downloaden, of
gedeeltelijk, naargelang het onderwerp dat U interesseert.
Arbeidsduur
Arbeidsovereenkomst
Betaald educatief verlof
Collectieve arbeidsbetrekkingen
Deeltijdse arbeid
Einde van de overeenkomst
Geweld en pesterijen op het werk
Loon
Schorsing van het werk
Stoppen met werken
Werken en zwangerschap
Werkloosheidsuitkeringen
Wat doet de BBTK ?
De volledige versie
Universitair Ziekenhuis Brussel
E-mailadres: informatie@abvv-uz-brussel.be
Kaderlid of niet.pdf
De rechten van de kaders
Universitair Ziekenhuis Brussel
Er bestaat nogal wat verwarring rond het begrip ‘kaderpersoneel’. Tijdens
de procedure  voor de sociale verkiezingen worden er kaders aangeduid
voor het  kiesbureau voor ‘kaderpersoneel’. Tegelijk wordt  het ‘leidinggevend
personeel’ aangeduid(dat niet mag deelnemen aan
de verkiezingen). Voor de wetgeving arbeidswetgeving is het echter
in hoofdzaak dit leidinggevend personeel dat als kaderpersoneel
wordt beschouwd.

De BBTK stelt gratis een brochure ter beschikking inzake de rechten
van de kaders. Deze brochure kan U hieronder volledig downloaden,
of in aparte delen, naargelang de behoefte.
Kaderlid of niet
Arbeidsduur.pdf
Arbeidsduur
Functieclassificatie.pdf
Functieclassificatie
Concurrentiebeding.pdf
Concurrentiebeding
Aanvullende pensioenen.pdf
Aanvullende pensioenen
Einde van de Arbeidsovereenkomst.pdf
Einde van de arbeidsovereenkomst
E-rechten.pdf
E-rechten
Geweld en pesterijen.pdf
Geweld en pesterijen
Loontrekker of zelfstandige.pdf
Loontrekkende of zelfstandige
Outplacement.pdf
Outplacement
Overgang van onderneming.pdf
Overgang van onderneming
Telewerk.pdf
Telewerk
Werknemers-aandeelhouders.pdf
Werknemers aandeelhouders
Wijziging van de arbeidsovereenkomst.pdf
Wijziging van de arbeidsovereenkomst
Bijlagen.pdf
Bijlagen
Volledige versie.pdf
De volledige versie
jaarlijkse vakantie.pdf.
De rechten van de bedienden
ABVV
ABVV
ABVV
ABVV
ABVV
De jaarlijkse vakantie 
van arbeiders 
en bedienden
Op dit ogenblik bezoeken
personen deze website
UZ Brussel