.
E-mailadres: informatie@abvv-uz-brussel.be
Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
CAO's 1.
CAO's 2.
personen deze website
30 juni 2006
CAO 28 november 2006.pdf.
CAO 30 juni 2006.pdf.
CAO 26 oktober 2005.pdf.
CAO 25 september 2002.pdf.
28 november 2006
- Bijkomende Tewerkstelling
- Attractiviteitspremie
- Diensthoofden
- Bediendenstatuut verzorgend
 personeel
- Voordelen bedienden voor
 arbeiders
- Toeslagen onregelmatige
 prestaties
26 oktober 2005
- Vrijstelling arbeidsprestaties/
eindeloopbaan
- Toekenning van bijkomend
verlof/ bepaalde categoriën
25 september 2002
- Eindejaarspremie
1 januari 2001
- Loonsverhoging 1%
- Toekenning premies
- Toeslagen onregelmatige
 prestaties
7 december 2000
nr. 1
CAO 7 december 2000.pdf.
- Functies
- Loonschalen
- Diploma’s
CAO 1 januari 2001.pdf.
7 december 2000 nr. 2
- Toeslagen onregelmatige prestaties
CAO nr.2 van 7 december 2000.pdf.