.

Medische secretaressen
en baliepersoneel


Wordt binnenkort volledig vernieuwd
Het Stelsel van 
de kinderbijslagen
voor werknemers
De zorgkundige


Wordt binnenkort volledig vernieuwd
personen deze website

stelselKinderbijslag2011.pdf.
U kan hieronder een brochure downloaden van de Rijksdienst
voor Kinderbijslag van de werknemers. Deze uitgave dateert
van 2011 en telt 7 bladzijden.
In deze brochure werd zeer veel cijfermateriaal opgenomen.
Een greep uit de inhoud:
                      
                     - het stelsel van de privé-sector
                      - het stelsel van de overheidssector
                      - het stelsel van de zelfstandigen

                       - de barema’s van de kinderbijslagen:

                                            - gewone kinderbijslagen
                                            - de supplementen
                                            - het kraamgeld
                                            - de adoptiepremie
Echo, het maandblad voor
de ABVV-afgevaardigden
De graden (functieclassificaties) en de loonschalen worden voor
elke sector via een nationale CAO vastgelegd.
U kan hieronder de officiële loonschalen uit onze sector inkijken
en downloaden.
Een uitzondering vormen de loonschalen van de geneesheren,
Die worden niet per CAO vastgelegd, evenmin als
hun functieclassificaties.

Maar opgelet: in het ziekenhuis worden ook nog andere
loonschalen gehanteerd dan de officiële loonschalen.
De loonschalen die in de nationale CAO werden opgenomen
zijn minimum loonschalen. Voor 95% worden de nationale
loonschalen in het Uz gehanteerd.
Maar er zijn een aantal werknemers die in hun
arbeidsovereenkomst een andere loonschaal met de werkgever
zijn overeengekomen (loonschalen van het UZ).  Daar hebben
wij echter geen overzicht en controle over. Elk werknemer
die een dergelijke overeenkomst heeft afgesloten is daar
individueel verantwoordelijk voor en dient bijvoorbeeld bij een
indexatie-sprong zelf bij de dienst personeel de loonschaal
op te vragen.
Te laat op het werk?
 Wat dan?
Te laat op het werk komen, het overkomt iedereen wel eens.
Er is een staking, er is een wegblokade, U hebt een ongeval
of U overslaapt zich. Wordt U voor die dag loon uitbetaald?
Wat zijn uw rechten als werknemer en wat zijn de rechten van
de werkgever? Hieronder vindt U omtrent deze problematiek
twee teksten.
Te laat 1.pdf. Te laat 2.pdf. Zondagsrust
In de ziekenhuissector werd de recuperatie van zondag prestaties vastgelegd in een nationale CAO. Hieronder
kan U deze uitermate interessante CAO downloaden. In de CAO wordt er verwezen naar de Wet van 06/07/64,
in feite worden in de CAO de bepalingen overgenomen die in principe voor alle sectoren van kracht zijn.
De CAO werd in 1968 afgesloten en omgezet in een K.B. De bepalingen in de CAO zijn vandaag nog steeds
van kracht in de ziekenhuissector.    
Universitair Ziekenhuis Brussel
CAO zondagsrust.pdf.
Het brugpensioen
ABVV
ABVV
ABVV
ABVV
ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
Het wettelijk pensioen
De Rijsdienst Voor Pensioenen heeft in PDF-formaat een inhoudelijk zeer interessante brochure
uitgegeven voor de gepensioneerden en de werknemers die met pensioen gaan.
U kan hieronder de verschillende delen van deze brochure downloaden.
Inleiding.pdf. Naar_het_gemeentehuis.pdf. Wonen.pdf. Gezondheid.pdf. Mijn_pensioen.pdf. Mijn_financies.pdf. Kortingen.pdf. Mijn_financies.pdf. Persoonlijke _informatie.pdf. Verklarende_woordenlijst.pdf. Adressenlijst.pdf. ABVV
ABVV
Binnen het Nationaal Paritair Comité van de gezondheidssector
werd er in 2001 beslist om een nationale werkgroep op
te richten teneinde de functieclassificaties in de federale
non-profit sectoren (waartoe de ziekenhuissector behoort)
te herzien. Tegen uiterlijk 2010 moet de nieuwe functieclassificatie
een feit zijn.
Deze werkgroep heeft een eigen website. Hieronder kan U
deze website oproepen.
Echo_ABVV_oktober_2012.pdf. bar_ziekenhuizen_december_2012.pdf. De loonschalen uit 
de ziekenhuissector
Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
Echo_november_2012.pdf. Echo_november_2012.pdf. Echo_januari_2013.pdf. 


Wordt binnenkort volledig vernieuwd