.B
Gedaan met studeren ?
De vergoeding voor 
de thuiswachten 
van niet-artsen !!!
De 11% 
voor  de
 onregelmatige prestaties
Jongeren, jonger dan 25, en die tenminste één maand werken als loontrekkende
gedurende het jaar waarin zij hun studies hebben beëindigd kunnen het jaar
daarop jeugdvakantie nemen ter aanvulling van hun onvolledig recht op vakantie.
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft hieromtrent een zeer informatieve
brochure uitgegeven die U hieronder kan downloaden.
Jeugdvakantie.pdf.
Indien jongeren onmiddellijk na de studies geen werk vinden dienen zij bij de VDAB
de nodige stappen te ondernemen. Hieronder  vindt U een brochure van de RVA die
de formaliteiten beschrijft die de jongeren dienen te volgen alvorens zij recht hebben
op een werkloosheidsuitkering.
De stappen.pdf.
Heeft een jongere recht op uitkeringen na de studies? Dit onderwerp wordt behandeld
In een brochure van de R.VA. Hieronder kan U deze downloaden.
Een greep uit de inhoud:
                       - de wachttijd en de in aanmerking te nemen dagen
                       - de leeftijdsgrens
                       - arbeid tijdens de studies
Uitkering na de studies.pdf.
20_vragen_sz.pdf.
Verminderde
Arbeidsprestaties 
(VAP)
Hieronder vindt U een interne nota van de BBTK inzake de VAP dagen. In deze nota werd een
Rondschrijven van het RIZIV opgenomen inzake de financiering van de VAP dage;

Een greep uit de inhoud: - hebt U nog recht op VAP dagen bij langdurige ziekte,
                                       - hebt U recht op de premie bij langdurige ziekte?
Riziv.pdf.
Onlangs werd er tussen de vakbonden en de directie een overeenkomst gesloten
inzake de 11% vergoedingvoor onregelmatige prestaties. Dit akkoord kwam er nadat de LBC
de reeds jaar en dag bestaande 11% regeling in vraag had gesteld en eerder voorstander bleek
te zijn van de betaling per prestatie.De werkgever legde hierop het probleem aan
de overige vakbonden voor. Het ABVV is steeds een fervente voorstander geweest van de 11%.
Uiteindelijk bleef het bestaandesysteem behouden en werd de zaak in een tekst gegoten.
Hieronder kan U het akkoord downloaden.
Ergens begin 2006 werd door de syndicale afvaardiging van het ABVV de vergoeding
voor thuiswachten bij de directie aangekaart. Dit gebeurde naar aanleiding van een zeer
concreet probleem dat ons door werknemers van het ziekenhuis werd voorgelegd.
We stelden al snel vast dat wat de vergoeding voor wachtdiensten betreft er in het ziekenhuis
geen eenvormig systeem bestond. In de realiteit deed elk diensthoofd zowat waar hij zin in had.
Sommige wachtdiensten werden zelfs niet betaald ... en op enkele diensten zelfs in het zwart!!!
Het had nogal wat voeten in de aarde aarde alvorens er een algemeen systeem werd uitgewerkt.
Maar uiteindelijk konden het ABVV en de ziekenhuisdirectie tot een akkoord komen.
Dat akkoord werd dan aan de ondernemingsraad voorgelegd die het goedkeurde. Hieronder kan
U het akkoord downloaden.
In principe moeten de regels die er in vermeld worden in gans het ziekenhuis
toegepast worden (behalve voor de artsen).
De terugroeppremie
in het UZ Brussel
Sinds aantal jaren wordt er op aanvraag van het ABVV
en de ACLVB een terugroeppremie door het ziekenhuis uitbetaald aan werknemers
die in een dienst werken met continue dienstverlening (24 uur op 24 uur).
Hieronder kan U de tekst van het akkoord downloaden.
Op dit ogenblik bezoeken
personen deze website
Staking en opeisingen
De ziekenhuissector is één van de weinige sectoren waar het recht tot staken strikt
gereglementeerd en beperkt is. Hieronder vindt U de nationale CAO voor onze sector
die dient nageleefd te worden bij stakingen.
Vredestijd.pdf.
In het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2007 verscheen de omzendbrief van 30 april 2007 van
Minister Vanvelthoven waarin de opeisingen in de ziekenhuissector in geval
van stakingen wordt gereglementeerd.
omzendbrief opeisingen.pdf.
Het statuut van arbeider en
van bediende
van de brancardiers in
het ziekenhuis.
In 2001 bekwamen we een verbetering van
het statuut van de brancardiers in het ziekenhuis.
In bijlage kan U een nota hieromtrent inkijken van
de toenmalige personeelsdirecteur,
de heer Adriaensens.
Statuut_brancardiers.pdf.
Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
ABVV
ABVV
ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
Vergoeding thuiswachten niet artsen.pdf.
Akkoord elf procent.pdf.
Aanpassing_terugroeppremie.pdf.