.Het verleden haalt U altijd in
Delen van ons archief op de website

Universitair Ziekenhuis Brussel
swusten.pdf. Raad V.U.B..pdf. 
Universitair Ziekenhuis Brussel
Het verleden vervoerskosten een.pdf. Het verleden vervoerskosten twee.pdf. Vervolg
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
- de inspectie bezocht opnieuw het ziekenhuis en de werkgever kreeg opnieuw een reprimande. 
Hieronder kan U de brief downloaden die ons door de arbeidsinspecteur werd toegestuurd.
Het verleden vervoerskosten drie.pdf. Mail: informatie@abvv-uz-brussel.be ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
personen deze website
ABVV
ABVV
ABVV
‘T GAZETJE 
van oktober 1985
In de jaren ‘80 verspreide de werkgever
een eigen informatieblad ‘T gAZetje.
Hiernaast kan U een ‘gAZetje’ van
oktober 1985 downloaden. Het is toch
even schrikken wanneer U
een aantal mensen op de foto’s herkent.
Gazetje_AZ_1985.pdf. Notulen van vroegere 
ondernemingsraden
Hieronder vindt U een aantal notulen
van ondernemingsraden
uit de jaren‘80 en de jaren ‘90.
Diegenen die het reilen en zijlen van
het ziekenhuis een beetje kennen
zullen merken dat een aantal personen
verdwenen zijn uit de syndicale
werking in het ziekenhuis.
OR_12-03-1984.pdf.
OR van 12/03/1984
OR van 06/04/92
OR_06-04-1992.pdf.
OR van 22/06/92
BOR_22-06-92.pdf.
OR van 10/01/94
OR_10-01-1194.pdf. Twee nota’s aan 
het onderhoudspersoneel
van september 1985 
Onderhoud1.pdf. Onderhoud2.pdf.
Eerste nota
Tweede nota
ABVV
1982
1987
Hieronder kan U een merkwaardige nota
downloaden uit 1989 van het diensthoofd van
de dienst facturatie aan mevrouw Walkiers,
de toenmalige personeelsdirecteur.
1989
Nota-facturatie_walkiers_1989.PDF. Vijfendertig jaar  ABVV  in het UZ Brussel
Wanneer vakbondsafgevaardigden in de jaren ‘80 deelnamen aan stakingen werden zij
gegarandeerd gesanctioneerd. Zij werden tegen alle regelgeving in beschouwd als
‘onwettig afwezig’. De wetgeving stelt dat er bij staking geen loon wordt uitbetaald maar dat
een stakingsdag wel moet worden gelijkgesteld met een werkdag.

Voor de betrokken vakbondsmilitanten had dit gevolgen voor hun bedrijfsanciënniteit.
Want telkens er één of meerdere stakingsdagen in een maand werden vastgesteld
schoof hun anciënniteit met één maand op. Een vakbondsafgevaardigde van het ABVV
is statutair verplicht om te staken wanneer het ABVV daartoe oproept. En in de jaren
‘80 waren werd er duchtig op los gestaakt.

De directie van het ziekenhuis wou van geen wijken weten en het is slechts op het ogenblik
dat haar duidelijk werd dat wij de zaak voor de Arbeidsrechtbank zouden inleiden dat
de betreffende dagen werden geregulariseerd.

Hier vindt U een voorbeeld van een brief die onze vakbondsafgevaardigden telkens
ontvingen.
1983
Terwijl alle private ziekenhuizen in België
een syndicale afvaardiging aanvaardden zonder dat
de afgevaardigden de loodzware procedure dienden
na te leven voor een erkenning weigerde
de directie van het UZ Brussel de eenvoudige
erkenningsprocedure. Deze
brief getuigt daarvan.

Een aantal maanden later zouden de militanten van
de BBTK zoals de nationale CAO dat voorschrijft
een petitie van bijna duizend handtekeningen
van personeelsleden verzamelen waarin de oprichting
van een syndicale afvaardiging werd gevraagd.
1987
1985
1987
Wanneer een dag arbeiders verlof neemt wordt die
dag niet vergoed (voor wat de 20 wettelijke feestdagen
betreft). Wij stelden in de jaren ‘80 vast dat deze
afhoudingen berekend werden op maandbasis
en niet op een gemiddelde van 3 maanden.

Door hier te klikken kan U de brief downloaden.

Het zou een jaar duren alvorens de werkgever zijn fout
fout zou toegeven.