Op dit ogenblik bezoeken
personen deze website
In 1979 zijn er sociale verkiezingen in België. De ziekenhuisdirectie weigert echter
om verkiezingen in het UZ te organiseren.
1979
In 1977 opende het ziekenhuis zijn deuren. Op dat ogenblik bestaan er in het ziekenhuis uiteraard geen overlegorganen (onder-
nemingsraad en Comité Veiligheid en Hygiëne). In België werden de laatste sociale verkiezingen in 1975 georganiseerd
(sociale verkiezingen worden om de vier jaar en de private sector gehouden). En in 1979 is het weer zover. Maar de directie
van het ziekenhuis weigert om ze te organiseren. Het ABVV is verplicht om naar de Arbeidsrechtbank te stappen.
De sociaal overleg in het ziekenhuis wordt reeds van in het begin door 
de werkgever geboycot !!!
En deze traditie wordt vandaag nog steeds sterk gekoesterd.
Wij winnen de rechtszaak en
 de directie
is verplicht om verkiezingen 
te organiseren.
Hieronder kan U het tussenvonnis van de Arbeidsrechtbank
downloaden. In dit tussenvonnis wordt de zaak reeds ten
gronde geanalyseerd en vindt U de standpunten van beide
partijen. Schrik echter niet, het is geen eenvoudige materie!

De VUB en het toenmalige AZ-V.U.B. worden verplicht een
aantal cijfers mee te delen aan de rechtbank.
Later wordt het ziekenhuis in het definitieve vonnis veroordeeld.  
Het verleden Arbeidsrechtbank 1979.pdf.
Het zogenaamde ‘statutaire stelsel’  leidde
in het ziekenhuis tot een complete
juridische chaos.
Het UZ Brussel is een privé-ziekenhuis. Dat is
vandaag zo, maar dat was dertig jaar geleden
eveneens  het geval.

Niettegenstaande het  ziekenhuis van in den
beginne een privaatrechterlijke instelling was
en dus viel onder al de bepalingen van
het Arbeidsrecht besliste de werkgever éénzijdig om
aan het ziekenhuis een statuut op te leggen dat gelijkwaardig
zou zijn geweest aan het statuut van
de ambtenaren. Zij baseerde zich daarvoor op
de ‘Wet van 27 juli 1971 op de financiering en
de controle van de universitaire instellingen’
Achteraf bleek het hier echter om een blunder van
formaat te gaan die het  ziekenhuis en het personeel
heel wat schade heeft toegebracht.

Het zou ons momenteel echter te ver leiden
om hier gedetailleerd op in te gaan.
De Wet van 27 juli 1971.
We hebben de Wet van 27 juli 1971 ingescand. U kan deze even bekijken. U zal vaststellen dat
de vakbondsafgevaardigden van in den beginnen met een zeer complexe materie te maken kregen.
De afgevaardigden van het ABVV wisten toen zeer goed waarover het ging. De afgevaardigden van
de overige vakbonden liepen er maar bij om de hoop te vullen ...
Wet van 27 juli 1971.pdf. 
 De overuren!
Directie gaat boekje seriues te buiten
2004
Sinds 1977 worden de overuren in 
het ziekenhuis niet vergoed zoals
de wetgeving dat voorschrijft.
Directie interpreteerde de wetgeving volledig verkeerd.

De eindeloze arrogantie van de werkgever.
In 2004 wezen wij de directie erop dat de wetgeving inzake de overuren sinds jaar en dag verkeerd wordt toegepast
in het ziekenhuis. De wijze waarop er vanwege de directie hierop gereageerd werd is hallucinant.
U moet de briefwisseling hieromtrent eens echt eens lezen. Ga er wel eerst even bij zitten !!!
nr. 1.pdf. nr. 2.pdf. nr. 3.pdf. nr. 4.pdf. nr. 5.pdf. nr. 6.pdf. nr. 7.pdf. nr. 8.pdf. nr. 9.pdf. nr. 10.pdf.
Anno 2007 werd er uiteindelijk een werkgroep opgericht die zich met het probleem
bezig houdt. De directie heeft haar fout toegeven. Wij hebben wel
eerst met hand en tand moeten uitleggen hoe de wetgeving juist in mekaar zit.
De lijst van de kandidaten voor 
de sociale verkiezingen van 1984
1984
Hiernaast vindt U de lijst
met de kandidaten
van het ABVV uit 1984
Soc_verk_1984pdf.pdf.