Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
ABVV
ABVV
ABVV


Het ging er in en buiten het ziekenhuis soms hard aan toe. De Rijkswacht was dan ook steeds
massaal aanwezig. Hier ziet U hoe Rijkswachters de toegang tot de Ring blokkeren.
De hoofdingang werd door de
nachtverplegenden afgesloten
met bedden.
De staking zou bij de werknemers
die er actief aan deelnamen,
en dat waren er toch een 1000-tal,
een diepe indruk nalaten. Het was
voor velen een uitzonderlijke
ervaring.
De ingang van de polikliniek, er was
binnen en buiten geen doorkomen aan.  
Het waren harde tijden. Maar er werd
ook veel lol getrapt.Een aantal kruispunten
werden bezet.
De solidariteit onder het personeel
was enorm groot.
Diegenen die niet mee deden met
de acties hebben toch wat gemist.
Zowel binnen als buiten werd het ziekenhuis versierd met ontelbare spandoeken.
De nationale betogingen volgden
mekaar op.
Meer dan 40.000 deelnemers
was geen uitzondering.


Tientallen werknemers van het
ziekenhuis betoogden voor
de eerste maal in hun leven ... en
een groot aantal onder hen
kregen de smaak goed te pakken.
De vakbonden organiseerden
verschillende personeelsvergaderingen
in het personeelsrestaurant..
personen deze website
Op dit ogenblik bezoeken
Mail: informatie@abvv-uz-brussel.be