.
Peerlinck Guy De Groodt Jo 
Mail: informatie@abvv-uz-brussel.be Universitair Ziekenhuis Brussel
De adressen en telefoonnummers van de centrales
Kinésist

         6022		      Dect: 3924
					
   E-mail Jacques.DeBacker@uzbrussel.be
Medisch Secretaresse Interne Geneeskunde

         6001			    
					
   E-mail Christiane.Sonck@uzbrussel.be
ABVV
ABVV
Dienst materiaalbeheer
Verpleegkundige Operatiekwartier  
ABVV

ABVV
Op dit ogenblik bezoeken
personen deze website
Universitair Ziekenhuis Brussel
Universitair Ziekenhuis Brussel
AC
Arbeidster hoteldienst onderhoud

         			      
					
   E-mail Christine.Steenhaut@uzbrussel.be
Het ABVV wordt in het ziekenhuis
vertegenwoordigd door twee
van haar centrales nl. De BBTK (Bond
Der Bedienden en Kaders) en
de Algemene Centrale.

De Algemene Centrale bekommert
zich om de arbeiders en de BBTK
om de overige werknemers, die
allen een bediendenstatuut hebben.

Hebt U vragen of problemen? Dan
kan U steeds terecht bij één van onze
afgevaardigden. Ook indien U niet
gesyndiceerd bent.

Werknemers die bij een andere
Vakbond dan het ABVV zijn
aangesloten dienen zich uiteraard
tot die vakbond te richten.
Verplegende Radiologie Spoedgevallen
         			    
        5108      Dect: 3934
																																												3933
   E-mail Luc.Hermans@uzbrussel.be
Teken het gastenboek
ABVV
ABVV
Marleen Van Humbeeck Steenhaut Christiane Vandevelde Peter Van Campenhout Gunter Deurinck Veerle De Rudder Marc 3830
Sonck Chris Hermans Chantal
Marleen Van Humbeeck
Willy Van Esch
Christiane Steenhaut
Peter Vandevelde
Gunter Van Campenhout
Veerle Deurinck
Marc De Rudder
Luc Hermans
Jacque De Backer
Chris Sonck
Guy Peerlinck
Consultatie Medische Oncologie
         			    
        5482
					
   E-mail Inge.VanLaethem@uzbrussel.be

Van Laethem Inge
Inge Vanlaethem
Else Van Essche
Jo De Groodt
Chantal Hermans
Stinckens Samina
Samina Stinckens
ABVV