.
E-mailadres: informatie@abvv-uz-brussel.be
Universitair Ziekenhuis Brussel
Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
ABVV
ABVV
ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
ABVV
ABVV
ABVV
ABVV
ABVV
personen deze website
Vul uw e-mail adres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
E-mail adres:
Naam en Voornaam:
Inschrijven Uitschrijven
Hosting door YMLP.com

 

De Ecocheques
Het is nog niet echt duidelijk of er in de ziekenhuissector
ecocheques zullen toegekend worden.
De BBTK stelde rond de Ecocheques een brochure
op waarin dit nieuwe fenomeen wordt toegelicht.
De brochure.
Brochures van de BBTK
Discriminatie van de vrouwen
Hoe de discriminatie tussen
mannen en vrouwen op
de werkvloer wegwerken?
De brochure.
Het Brugpensioen
Een brochure over het Brugpensioen
na het het beruchte Generatiepact.
De brochure.
ABVV
De wetgeving inzake de verpleegkundige verstrekkingen
en de handelingen van zorgkundigen
De verpleegkundigen.
De zorgkundigen.
Roken en Arbeidstijd
Hiernaast vindt U een interessant artikel uit De Standaard inzake
roken tijdens de werkuren. Al dan niet Arbeidstijd?
De Standaard.
Universitair Ziekenhuis Brussel
Het Pamflet.
Het Wetsvoorstel.
In samenwerking met de ABVV afvaardiging
werden er in het dossier van de pendelbus verschillende
politieke initiatieven genomen.
Marleen Van Humbeeck, Sven Gatz, Marc De Rudder
Begin februari hadden twee van onze ABVV afgevaardigden van het ziekenhuis een gesprek met de fractieleider van Open VLD
in het Vlaams Parlement, Sven Gatz. Marleen Van Humbeeck (l), Sven Gatz (m) en Marc De Rudder (re) kennen mekaar
vanuit de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Marleen en Marc zetelen immers in deze Raad
voor het personeel en Sven zetelt erin namens de V.U.B.

Dit gesprek resulteerde reeds in een eerste parlementair initiatief. Hieronder kan U
De Parlementaire vraag van Sven Gatz downloaden.

De vraag.
Lucas Van Der Taelen
Ook Luckas Van Der Taelen van Groen! heeft
op aanvraag van de ABVV afgevaardigden
een Parlementaire vraag ingediend in het
Vlaams Parlement.

Hieronder kan U zijn vraag downloaden.
De vraag.
Persmededeling.
Annemie Maes
Annemie Maes van Groen! werkt zeer nauw samen met de ABVV afgevaardigden
van het ziekenhuis in dit dossier. Zij heeft dan ook tot hiertoe de meeste
initiatieven genomen. Zij zetelt namens Groen! in de Gemeenteraad van
Jette en in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Hieronder kan U haar interventie in dit Brussels Parlement inkijken.

Dank zij haar kwam op 11 februari 2010 de problematiek van de Pendelbus
in de Adviesraad Mobiliteit van de gemeente Jette ter sprake.
De interventie.
Op 17 februari laatstleden verscheen er in Brussel deze Week het artikel hieronder omtrent de Pendelbus.
Brussel deze Week.
In de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand werd
de problematiek van de pendelbus op 4 maart 2010
besproken (zie hieronder).
De Commissie.
Brief van minister Smet aan dr Noppen.
Brief Smet.
Een oplossing voor de pendelbus, bus 53?
Tram 9 door de Campus?
Vandenbussche.
Universitair Ziekenhuis Brussel
Dienst preventie van het ziekenhuis wordt
door de werkgever onder druk gezet !
De wetgeving inzake preventiediensten in private instellingen (zoals het
UZ Brussel) is zeer duidelijk: zij moeten hun taak in alle objectiviteit kunnen
vervullen! In het ziekenhuis stelt zich hier echter een probleem.
Hieronder vindt U de briefwisseling die tussen de gedelegeerd bestuurder en het ABVV hieromtrent werd gevoerd.
We hebben dit probleem een tijdje uit het oog verloren, maar de draad in de loop van de komende dagen
opnieuw opgenomen.
U zal merken dat de heer Bresseleers opnieuw ter sprake komt: iemand die in het ziekenhuis niets te vertellen
heeft maar zich verschrikkelijk belangrijk voelt en tot op heden nog niets noemenswaardirg gepresteerd heeft.
Hij is naar verluid het schoothondje van de Algemeen Bestuurder van het ziekenhuis, de heer Jan Beeckmans.
Foei toch ...
Vraag.
Antwoord.
Onze reactie.
Op onze laatste brief aan dr. Noppen hebben we nooit een antwoord gekregen ...
Het spook van de goedkope reizen
naar Turkije duikt opnieuw op !
Een 100 tal personeelsleden van
het UZ Brussel moeten voor
de correctionele rechtbank van Dendermonde
verschijnen !
Vraag.
Antwoord.
Universitair Ziekenhuis Brussel
Universitair Ziekenhuis Brussel
Het laatste Nieuws deel twee.
Het laatste Nieuws deel twee.
Het laatste Nieuws deel twee.